Gram na Planszy

Konkurs na grę planszową o prawach dziecka

Opublikowany:
Przez: Bartek Cieślak

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, przy współpracy z serwisem BoardGameGirl.pl i Fundacją Dziecko i Rodzina, ogłosił konkurs na grę planszową dotyczącą szeroko pojętej tematyki praw dziecka.

Zwycięska praca zostanie nagrodzona nagrodą finansową w wysokości 5000 złotych, a drugie i trzecie miejsce w konkursie nagrodzone będzie odpowiednio dwoma i trzema tysiącami złotych.

Prace w postaci pełnych prototypów, wraz z instrukcją i wszelkimi niezbędnymi do rozegrania partii testowej elementami (pionki, kości, karty, itp.) należy wysyłać na adres ul. Przemysłowa 30/32 00-450 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „Konkurs na grę planszową”.

Prace mogą być nadsyłane do 31 grudnia 2015 roku (decyduje data złożenia Pracy w Biurze RzecznikaPraw Dziecka lub data stempla pocztowego).

YouTube Preview Image

Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie Laureatów nastąpi do 31 stycznia 2016 roku.

Regulamin konkursu oraz więcej szczegółów znajdziecie POD TYM LINKIEM.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy powodzenia!